Familie Camp

Liv, leg og læring for hele familien

Røde Kors’ familiecamp er et tilbud til børnefamilier i en sårbar eller udsat position.

Familiecampen er inspireret af dansk højskoletradition, hvor familierne får ny inspiration til rollen som forældre, herunder til bedre kommunikation og konfliktløsning i familien, samt til at styrke børns selvværd. Der er fokus på leg, læring og udvikling, og campen byder også på sjove lege og kreative aktiviteter for både børn og voksne. Familierne får en fælles oplevelse og får også mulighed for at møde andre familier.

Aktiviteter på en familiecamp kan eksempelvis være:

  • spejderaktiviteter for børn
  • teaterworkshop og/eller smykkeværksted
  • træklatring
  • familielege med fokus på samvær

Familiecamps planlægges og gennemføres af frivillige i Røde Kors – og der deltager mellem 15-20 frivillige.

Hvor og hvornår?

Røde Kors afholder familiecamp i skolernes ferier.

Røde Kors’ landskontor dækker rejseudgifter til og fra campen, men den lokale afdeling betaler et tilskud på 2500 kr. pr. familie. Bidraget går til de mange aktiviteter for børn og voksne og indkvartering under tilfredsstillende forhold. Hvis din lokalafdeling eller aktivitet ikke har mulighed for at betale tilskuddet, kan I søge søge § 18-midler til frivilligt socialt arbejde fra jeres kommune. Kontakt jeres kommune for mere information. Røde Kors landskontoret dækker rejseudgifter til og fra campen for både familier og frivillige.