Besøgstjenesten

Mødet mellem to mennesker.
Vi tager afsæt i den ensomhed, som mange mennesker føler og vi retter os mod de mennesker, der har glæde af den sociale kontakt og den omsorg, som en besøgsven giver.

Ensomhed kender ingen alder.
Det er ganske almindeligt at føle ensomhed en gang imellem. Følelsen forsvinder heldigvis også igen, men for nogle yngre som ældre, er ensomheden der hele tiden. En besøgsven vil ofte gøre en uvurderlig forskel i et andet menneskes liv.

Ligeværdig relation.
Det kan tage tid at skabe relation til et andet menneske, hvor tilliden skal opbygges, kemien skal passe, forventningerne skal justeres osv.

Hvad kan man lave sammen?
Man kan mødes over en kop kaffe/te, gå en tur eller andet som besøgsmodtageren og besøgsvennen mener er sjovt og relevant. Det handler i høj grad om at respektere hinandens liv og følelser.

Vigtigt:
Som besøgsven er det vigtigt at

  • Du har tid en gang om ugen i minimum en time.
  • Du er ansvarsfuld og nærværende.
  • Du respekterer andre mennesker, som de er.
  • Du bevarer tavshedspligten.
  • Du overholder Røde Kors rammer og principper.