Love og vedtægter

Love og vedtægter

Røde Kors’ love og vedtægter sætter de overordnede rammer for den frivillige indsats i afdelingerne.

Ud over at beskrive generalforsamlingen og bestyrelsesarbejdet, udstikker de f.eks. også retningen for kommunekredsene.

Se Røde Kors’ vedtægter her…